XÃ HỘI

Chính thức đề xuất giảm số năm đóng BHXH xuống 15 năm hưởng lương hưu

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có tờ trình dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi trình Chính phủ. Điểm đáng lưu ý nhất là đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng lương hưu từ 20 xuống 15 năm.

Bộ LĐTBXH nhận định giảm năm đóng BHXH sẽ tạo điều kiện cho lao động tham gia hệ thống muộn hoặc đóng không liên tục, đóng thời gian ngắn vẫn được hưởng lương hưu.

Chi trả lương hưu tại một điểm giao dịch ở Hà Nội.

Chi trả lương hưu tại một điểm giao dịch ở Hà Nội.

Cụ thể về đề xuất này, lao động thôi việc và đóng đủ 15 năm BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu. Tuy nhiên, điều kiện về độ tuổi bắt đầu hưởng lương hưu lại tăng. Theo đó, lao động nam đủ 61 tuổi 3 tháng, lao động nữ 56 tuổi 8 tháng, tương ứng với tuổi nghỉ hưu. Mỗi năm sau đó, tuổi hưởng lương hưu tăng thêm 3 tháng với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và thêm 4 tháng với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Luật hiện hành quy định người lao động đủ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc bình thường, đóng đủ 20 năm BHXH trở lên được hưởng lương hưu. Mức hưởng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng.

Để mở rộng diện bao phủ BHXH, dự thảo lần này cũng bổ sung nhóm bắt buộc tham gia BHXH gồm chủ hộ kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã, lao động làm việc theo chế độ linh hoạt.

Trước đó, tại nhiều hội thảo, hội nghị chuyên đề, đại diện Bộ LĐTBXH nhiều lần nhắc đến việc giảm số năm đóng BHXH từ 20 năm xuống 15 năm, thậm chí lộ trình xuống 10 năm. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên đề xuất này được thể hiện bằng văn bản gửi Chính phủ và đăng công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trên Cổng thông tin của Bộ.

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/chinh-thuc-de-xuat-giam-so-nam-dong-bhxh-xuong-15-nam-huong-luong-huu-20230304065419480.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *