PHÁP LUẬT

Quảng Ngãi: Bất thường trong công tác khoáng sản phục vụ dự án cao tốc đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của Chính phủ về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 (gọi tắt Dự án đường cao tốc doạn qua tỉnh Quảng Ngãi); UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác chuẩn bị nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công Dự án đường cao tốc đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi và dự án 23 khu tái định cư của tỉnh.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi (TN&MT) tại văn bản số 644/STNMT-KS, ngày 21/02/2022, UBND tỉnh ban hành văn bản số 780/UBND-KTN, ngày 25/02/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của Chính phủ, theo đó thì mỏ đá phía Đông đèo Bình Đê, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ là mỏ đá được xếp vào khu vực dự trữ khoáng sản để khoanh định khu vực không đấu giá chuẩn bị cấp cho nhà thầu thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ.

Thế nhưng, không hiểu vì sao mà Sở TN&MT có văn bản số 5503/STNMT-KS, ngày 24/10/2022, tham mưu trình UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất cho Công ty CP Phát triển 19 tháng 8 lập hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác mỏ đá phía Đông đèo Bình Đê, xã Phổ Châu tại văn bản số 5509/UBND-KTN, ngày 27/10/2022 (sau Thông báo kết luận số 336/TB-VPCP ngày 25/10/2022 của Văn Phòng Chính phủ có 02 ngày. Đây là việc làm của Sở TN&MT có đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ ?!

Nghiên cứu nội dung văn bản số 5503/STNMT-KS của Sở TN&MT, chúng tôi thấy có điểm rất bất thường. Đó là Sở TN&MT báo cáo với UBND tỉnh về nguyên nhân dẫn đến thu hồi, chấm dứt chủ trương dự án đầu tư mỏ đá phía Đông đèo Bình Đê, xã Phổ Châu là do… “Tuy nhiên với mục tiêu ban đầu là đầu tư khai thác vật liệu phục vụ thi công Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhưng khi Công ty CP Phát triển 19 tháng 8 đang hoàn chỉnh thủ tục trình UBND tỉnh cấp phép khai thác theo quy định thì dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đã hoàn thành đưa vào sử dụng, nên Công ty không tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để trình UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác mỏ đá phía Đông đèo Bình Đê, xã Phổ Châu, do đó UBND tỉnh chấm dứt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư khai thác mỏ đá phía Đông đèo Bình Đê, xã Phổ Châu đối với Công ty CP Phát triển 19 tháng 8 tại văn bản số 4954/UBND-NNTN ngày 09/9/2016”.

 Để làm rõ nội dung Báo cáo giải trình của Sở TN&MT, chúng tôi tìm đọc văn bản số 3185/UBND-KTNN, ngày 25/7/2014 và văn bản số 2183/UBND-NNTN, ngày 14//5/215 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư Dự án khai thác mỏ đá phía Đông đèo Bình Đê, xã Phổ Châu thì không có nội dung nào đề cập đến việc lựa chọn nhà đầu tư để cấp phép thăm dò-khai thác phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi. Tại nội dung 4-Mục I-văn bản 2183/UBND-NNTN có nêu: “Mục tiêu, qui mô của Dự án: Khai thác, chế biến nhằm đáp ứng nhu cầu đá làm vật liệu xây dựng tại địa phương”. Rõ ràng Sở TN&MT báo cáo chưa đúng với UBND tỉnh về nội dung như đã nêu trên.

Để làm rõ hơn về việc UBND tỉnh Quảng Ngãi chấm dứt chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá phía Đông đèo Bình Đê đối với Công ty CP Phát triển 19 tháng 8, chúng tôi đã trao đổi với Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ: Tại thời điểm năm 2016, ông Đặng Văn Minh-nguyên là PCT-UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh và giao trực tiếp cho Sở TN&MT là cơ quan đầu mối, chủ trì rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ, các chủ doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền, nợ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi giấy phép khai thác, chấm dứt chủ trương đầu tư…Qua rà soát các chủ mỏ khoáng sản trên địa bàn, Sở TN&MT nhận thấy Công ty CP Phát triển 19 tháng 8 là đơn vị nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mà không chịu nộp tiền cho ngân sách tỉnh; mặc dù trước đó Sở TN&MT đã có văn bản số 2248/STNMT ngày 29/7/2016 yêu cầu Công ty CP Phát triển 19 tháng 8 khẩn trương nộp tiền cấp quyền, nhưng Công ty CP Phát triển 19 tháng 8 vẫn không thực hiện nộp tiền cấp quyền, do đó Sở TN&MT có văn bản 3734/STNMT, ngày 06/9/2016, tham mưu trình UBND tỉnh chấm dứt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư khai thác mỏ đá phía Đông đèo Bình Đê đối với Công ty CP Phát triển 19 tháng 8.

Chúng tôi thiết nghĩ việc UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục cho phép Công ty CP Phát triển 19 tháng 8 lập hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép khai thác mỏ đá phía Đông đèo Bình Đê là có phù hợp với chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 780/UBND-KTN và có phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại nội dung mục 1-Thông báo kết luận số 336/TB-VPCP, ngày 25/10/2022 hay không?

Tại sao tại văn bản số 5503/STNMT-KS, ngày 24/10/2022, Sở TN&MT không công khai, minh mạch thông tin, trách nhiệm giải trình với UBND tỉnh về nội dung đề cập nêu trên theo tình thần chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

 Rõ rõ công tác khoáng sản ở Quảng Ngãi có dấu hiệu bất thường, đề nghị UBND tỉnh kiểm tra những nội dung nêu trên, sớm giải quyết những kiến nghị, bức xúc của doanh nghiệp, góp phần đảm bảo khoáng sản phục vụ kịp thời cho tuyến cao tốc đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn… (còn nữa)

         Đỗ Hưng-Anh Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *