CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Tháng 11-2022: Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành

Tăng lương cho người lao động ngành bảo hiểm, xóa bỏ, chia tách 4/5 tổng cục thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, cán bộ không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi giữ chức vụ…là những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 11 tới.

Quyết định 19/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ 10-11 quy định mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định được áp dụng đối với các đối tượng sau đây trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động – thương binh và xã hội.

Việc chi trả tiền lương tăng thêm 0,8 lần không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn…

Quyết định 19/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ 10-11 có nhiều quy định mới về mức chi tiền lương

Quyết định 19/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ 10-11 có nhiều quy định mới về mức chi tiền lương

Theo Nghị định 68/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ 1-11, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xóa bỏ 4/5 tổng cục gồm: Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, giữ lại Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Cục Địa chất Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam bảo đảm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Vụ Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường bảo đảm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Môi trường;

Vụ Đất đai, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất bảo đảm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Quản lý đất đai; Cục Biển và Hải đảo Việt Nam bảo đảm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Theo Thông tư 62/2022/TT-BTC, từ 19-11, người cai nghiện sẽ được ngân sách Nhà nước chi trả nhiều khoản như tiền ăn, chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân của người cai nghiện bắt buộc; khám sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm y tế, tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần; khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi được học văn hóa, phổ biến, giáo dục pháp luật theo các chuyên đề về sức khỏe cộng đồng, pháp luật, đạo đức…

Thông tư 60/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu rõ, từ 17-11, có 11 trường hợp người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ.

Cũng theo Thông tư này, thời hạn bị cấm thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã đối với lĩnh vực quản lý ngân sách Nhà nước và quản lý Nhà nước về tài sản công là đủ 12 tháng và các lĩnh vực còn lại đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Thông tư 61/2022/TT-BTC có hiệu lực từ 20-11, quy định dự án, tiểu dự án thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì mức kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm (nếu có) được căn cứ trên cơ sở khối lượng công việc thực tế theo dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án, tiểu dự án không thuộc trường hợp trên mà không phải thực hiện cưỡng chế kiểm đếm thì mức kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thang-11-2022-hang-loat-chinh-sach-quan-trong-co-hieu-luc-thi-hanh-post521498.antd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *